Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Saniweb.nl, van Harenstraat 1, 5145 RH Waalwijk, [email protected]:

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

- Naam/Namen consument(en)

 

- Adres consument(en)

 

- Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.