Actievoorwaarden Offerte Check t/m 20 december 2020

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie van Saniweb., van Harenstraat 1, 5145 RH Waalwijk.

Offerte Check

Saniweb garandeert de klant altijd de laagste prijs. Wanneer de klant een offerte aanvraagt bij Saniweb. De voorwaarden hiervan zijn:

 • De geoffreerde producten zijn nieuw. Showroommodellen vallen niet onder de laagste prijsgarantie.
 • Wij bieden de laagste prijs, mits het een offerte betreft voor een complete badkamer of toiletruimte.
 • Het elders door u aangetroffen identieke product moet volkomen identiek zijn en onder dezelfde secundaire voorwaarden (bezorging, installatie, service, garantie e.d) worden geleverd.
 • Het prijsverschil moet door Saniweb controleerbaar zijn door middel van een gespecificeerde offerte van deze andere aanbieder.
 • De betreffende aanbieder moet gevestigd zijn in Nederland.
 • Het product wordt aangeboden in een openbaar toegankelijke winkel, of via internet.
 • Uitgesloten zijn aanbiedingen van (opheffings)uitverkopen, faillissementsverkoop, groothandelsverkoop, demomodellen, beschadigd sanitair, etc.
 • Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen is Saniweb gerechtigd de aanspraak op deze prijsgarantie af te wijzen.

Specificaties Kortingsactie

 • De actie Offerte Check geldt van maandag 7 december t/m zondag 20 december bij Saniweb.
 • De kortingsactie Offerte Check geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.

Slotbepalingen

 • Wanneer u bezwaren tegen deze Actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Saniweb o.v.v. Offerte Check actie, postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. U krijgt binnen drie weken bericht.
 • Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Saniweb.
 • Saniweb behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Saniweb daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.
 • Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.